LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

DANH SÁCH HẬU DUỆ CỦA ĐỨC QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH

Danh sách chưa đầy đủ do thiếu thông tin mong các quý vị thông cảm và tiếp tục cung cấp cho Ban liên lạc để bổ sung kịp thời