LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG CHI HỌ NAM ĐỊNH - THÁI BÌNH XÂY LĂNG MỘ DÒNG HỌ

Ban liên lạc Họ Nguyễn Quận công chi họ Nam Định - Thái Bình

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Họ Nguyễn Quận công chi họ Nam Định - Thái Bình được cấp trên 400 m2 đất để xây khu lăng mộ dòng họ....Ngày 4/10 âm lịch năm Đinh Dậu, tức ngày 21/11/2017, hậu duệ các thế hệ của chi họ đã dự lễ động thổ xây khu Lăng mộ dòng họ trong niềm hân hoan trước tổ tiên,...