LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 206, QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH

Ban biên tập website: honguyenquancong.com

Tiến tới kỷ niệm 206 năm ngày Quận công Nguyễn Văn Thành qua đời (11/5/1817 – 11/5/2023), các hậu duệ của Đức ngài trong cả nước đang chuẩn bị và hoàn tất kế hoạch Giỗ Tổ Họ Nguyễn Quận Công…