LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

Ban liên lạc

Ban quản trị trang Website: honguyenquancong.com

Ban liên lạc dòng họ Nguyễn Gia Định – Huế - Bắc Hà

Trải qua gần 200 năm sau khi Quận Công Nguyễn Văn Thành qua đời, con cháu Đức ngài có mặt ở mọi nơi trên mảnh đất chữ S của Tổ quốc; có nhiều con cháu của Đức ngài hiện nay sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Dù ở đâu nhưng các con cháu đều nhớ về Tổ tiên, dòng tộc và đều lập đình thờ Đức Ngài...

Chi họ Nguyễn các tỉnh, thành phố

1. Chi họ Nguyễn Nam Định – Thái Bình – Hà Nội;

2. Chi họ Nguyễn tỉnh Hưng Yên;

3. Chi họ Nguyễn Sơn Tây – Hà Nội;

4. Chi họ Nguyễn Thừa Thiên Huế.......

Đình, Miếu thờ đức Quận công Nguyễn Văn Thành

1. Đình thờ Quận công Nguyễn Văn Thành (Đình Tân An)

2. Miếu thờ Thạch Thần tướng quân;

3. Đình Thái Hưng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.