LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

Bàn luận của các nhà Khoa học

PGS.TS Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học

Hội thảo lần này đã nhận được nhiều bản tham luận, hầu hết các bản tham luận đều dựa trên cơ sở tư liệu là các bộ sử triều Nguyễn …

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học

Vương triều Nguyễn được thành lập năm 1802, Nhà Nguyễn phải đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại, sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài trong hơn hai thế kỷ đã tạo nên sự khác biệt nhất định về thể chế chính trị hai miền....

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân - Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Bài viết này trước hết khái quát về các bộ luật ở Việt Nam và nét đặc sắc nội dung bộ Hoàng Việt luật lệ, cũng như quá trình biên soạn bộ luật này và ý nghĩa, giá trị nổi bật của bộ luật. ...

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Viện Sử học

Trong quá trình lịch sử, để mở rộng phạm vi hoạt động và sinh sống của mình, người Việt đã ngày càng tiến xuống vùng đồng bằng châu thổ. Cư dân đầu tiên tập trung ở đây gồm hai thành phần: nông nghiệp và ngư nghiệp....

PGS.TS. Lê Đình Sỹ - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Năm 1802, Gia Long dựng nên Vương triều Nguyễn. Phong trào Tây Sơn đã xóa bỏ được tình trạng chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, nhưng phải đến khi triều Nguyễn thành lập, đất nước Việt Nam mới được thống nhất từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau...

PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn - Viện Sử học

Khi nói đến công việc chấn hưng khoa cử của Vương triều Nguyễn thời kỳ đầu thành lập, có lẽ trước hết phải kể tới công lao của Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành.

PGS.TS Hà Mạnh Khoa - Viện Sử học

Nguyễn Văn Thành (1758-1817) là người có trí thông minh, tài thao lược, văn võ toàn taì, là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn, là Tổng trấn Bắc thành đầu tiên của Vương triều Nguyễn.

TS. Trương Thị Yến - Viện Sử học

Một trong những công trạng được sử sách ghi chép và để lại nhiều dấu ấn cho đời sau chính là công cuộc kiến thiết xây dựng thành Thăng Long trong ba năm từ 1803 đến 1805.