LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

Tổng trần bắc thành

Lê Giang - Hạ Trúc - Bảo tàng Bình Dương

Lời chú dẫn: Thuở mang gươm đi mở cõi, Đức Ngài Nguyễn Văn Thành có công lớn trong việc cho quân lính đi san đồi, lấp trũng khai khẩn đất hoang mở ấp, mở làng khuyến khích dân binh cày cấy trồng trọt, chăn nuôi. Sau mấy mươi năm, cả một dải Bình Dương rộng lớn đã trở nên trù phú...