LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

Chi họ Nguyễn An Giang

Dựa theo bài viết đăng trên trang website: tanchauxulua.com

Xưa nay, chúng ta đã được học và biết khá nhiều về Tả Quân Lê Văn Duyệt, Tổng trấn thành Gia Định, một công thần nhà Nguyễn. Nhưng thật thiếu xót khi không nói đến đức Tiền Quân Nguyễn Văn Thành, Tổng trấn Bắc Thành thời bấy giờ....