LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

CHUYÊN ĐỀ VỀ DANH NHÂN NGUYỄN VĂN THÀNH ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY SỐ 483 ( 5-2017 )

BAN BIÊN TẬP TRANG WEB HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG

Tạp chí Xưa và Nay số ra Đặc biệt tháng 5/2017 đã dành 28 trang chuyên đề đăng bài viết của các Nhà nghiên cứu lịch sử viết về Danh nhân Nguyễn Văn Thành - Cuộc đời và những cống hiến của ông đối với vương triều Nguyễn và dân tộc Việt Nam:

Trang bìa đầu tiên in hình Kỳ đài Thăng Long được Quận công Nguyễn Văn Thành cho xây dựng vào năm 1805, thời kỳ Ông giữ trọng trách Tổng trấn Bắc Thành;

Từ thứ tự trang 36 đến trang 64 là các bài viết:

- "Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành với công cuộc xây dựng Thành Thăng Long (1803 - 1805)" của Tiến sĩ Trương Thị Yến, Viện Sử học;

- "Nguyễn Văn Thành, Tổng tài bộ Hoàng Việt luật lệ của vương triều Nguyễn" của PGS.TS Đinh Khắc Thuân, Viện nghiên cứu Hán Nôm;

- "Kỳ đài Thành Thăng Long là một trong ba mươi thắng cảnh ở đất Bắc Thành" của PGS.TS Nguyễn Tá Nhí, Viện nghiên cứu Hán Nôm;

- "Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành với sự nghiệp chấn hưng việc học, việc thi vào đầu triều Nguyễn" của PGS-TS Tạ Ngọc Liễn, Viện Sử học.

- "Về tờ sớ “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu” gửi vua Gia Long năm 1810 và tấm lòng thương dân của vị Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành" của PGS.TS Nguyễn Minh Tường, Viện Sử học;

- "Dấu tích danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế" của Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đăng và Mai Văn Được.

                Mời các độc giả đón đọc./.