LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

GIỚI THIỆU SÁCH: "CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA DANH NHÂN NGUYỄN VĂN THÀNH (1758-1817)"

Ban biên tập trang Website

 

“CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA DANH NHÂN NGUYỄN VĂN THÀNH (1758-1817)” là tên cuốn sách được Ban biên tập Họ Nguyễn Quận công cho ra mắt nhân dịp Kỷ niệm 200 năm ngày Quận công Nguyễn Văn Thành qua đời.

- Phần 1: Tập hợp bài viết của các nhà nghiên cứu, bình luận của các cơ quan thông tấn báo chí... viết và bình luận về công lao đóng góp của danh nhân Nguyễn Văn Thành đối với vương triều Nguyễn và đối với dân tộc Việt Nam;

- Phần 2: Gồm bài viết, tư liệu của các dòng họ các tỉnh thành phố trong cả nước;

Cuốn sách là tư liệu để các nhà nghiên cứu, các thế hệ hậu duệ của Quận công Nguyễn Văn Thành tham khảo, trao đổi và là tài liệu lưu hành nội bộ.

Trân trọng giới thiệu độc giả đón đọc./.

BBT