LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HÌNH ẢNH CHO ĐẠI TRÙNG TU TỔ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN HUẾ

Ban biên tập website: honguyenquancong.com

Hình ảnh xây dựng trùng tu Tổ đường Họ Nguyễn Quận Công tỉnh Thừa Thiên - Huế