LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG CHI HỌ THỪA THIÊN HUẾ KHỞI CÔNG ĐẠI TRÙNG TU TỔ ĐƯỜNG

BBT Website htpp://www.honguyenquancong.com

Thực hiện Kế hoạch trùng tu Tổ đường tỉnh Thừa Thiên – Huế tại số 80/11 đường Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế, hôm nay 14/12/2019 tức ngày 10 tháng giêng năm Kỷ Hợi, Ban Tổ chức Họ Nguyễn Quận công chi họ Thừa Thiên Huế tiến hành nghi lễ đặt đá đại trùng tu Tổ đường thờ Quận công Nguyễn Văn Thành trong không khí trang nghiêm thành kính.

Sau đây là chương trình buổi lễ:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA LỄ ĐỘNG THỔ ĐẠI TU TỔ ĐƯỜNG