LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HOÀN THÀNH BỘ SÁCH "HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ" BẰNG CHỮ HÁN VÀ CHỮ VIỆT

Ban biên tập website honguyenquancong.com

 

Ban biên tập đã hoàn thành 2 bộ sách Hoàng Việt Luật lệ bằng chữ Hán và Chữ Việt. Cụ thể như sau:

1. Bộ chữ Hán nguyên bản gồm 11 tập được biên tập thành 2 Quyển (Quyển 1 và Quyển 2);

2. Bộ chữ Việt nguyên bản gồm 5 tập được biên tập in thành 2 Tổng tập (Tổng tập 1 gồm tập 1 và tập 2; Tổng tập 2 gồm tập 3, tập 4, tập 5)