LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HƯƠNG SƠN PHONG CẢNH CA

Tác giả Chu Mạnh Trinh

Nguyễn Duy Hưng - Ghi theo lời kể của Phụ thân Nguyễn Tự Huy (năm 1972)

 

Bầu trời cảnh Bụt (Phật)

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay

Kìa non non, nước nước, mây mây

Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai, chim cúng trái

Lững lờ khe Yến, cá nghe kinh

Thoảng bên tai một tiếng chày Kình

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,

Này Am Phật Tích, này động Tuyết Quỳnh.

Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình;

Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt,

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,

Chập chờn mấy lối uốn thang mây.

Kìa giang sơn còn đợi ai đây.

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt?

Lần tràng hạt niệm “ Nam mô phật?”

Cửa từ bi công đức biết là bao.

Càng trông phong cảnh càng yêu!

                                                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Duy Hưng