LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

HƯỚNG VỀ NGÀY HÚY KỴ 205 NĂM ĐỨC QUẬN CÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH 10-11/5 NĂM NHÂM DẦN

Ban biên tập website honguyenquancong.com

Do tình hình dịch bệnh trong cả nước vẫn chưa kiểm soát triệt để, Ban biên tập chúng tôi rất mong chi họ Nguyễn Quận công các tỉnh, thành phố trong cả nước cần tổ chức Ngày húy kỵ Ngài Tổ thật gọn, trang trọng, tiết kiệm. Chương trình ngày Húy kỵ cần tập trung vào một số điểm chính sau đây:

1. Sau nghi lễ dâng hương cần báo cáo với Ngài tổ các công việc Chi họ đã thực hiện trong một năm hay trong một giai đoạn;

2. Giới thiệu cho con cháu hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dòng họ Nguyễn Quận công để tiếp tục phát huy truyền thống trong học tập, lao động và sản xuất;

3. Mỗi Chi họ nên hình thành Quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên con cháu có thành tích tốt trong vận động các thế hệ chăm lo việc chi họ dòng họ, trong học tập, lao động sản xuất và làm giàu chính đáng.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành tựu./.