LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

LỄ HỘI ĐÌNH TÂN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ban biên tập website: honguyenquancong.com

Lế hôi đình Tân An năm nay được diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 11 âm lịch Năm Quý Mão.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI TRONG NGÀY 14 ÂM LỊCH