LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

LỄ KỲ YÊN ĐÌNH THÁI HƯNG NĂM 2018

Ban biên tập trang website honguyenquancong.com

Lễ hội đình Thái Hưng năm 2018 tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 2 âm lịch. 

- Ngày 11/2 âm lịch: Khai kinh cúng Phật: Cúng lễ chay;

- Ngày 12/2 âm lịch:

Ban quản lý tổ chức Lễ dâng hương, lễ túc yết và xây chầu đại bội. Lê hội năm nay Ban tổ chức còn mời Đoàn tuồng cổ Minh Tơ đến biểu diễn vở Cải lương "Tứ tủ đậu tân khoa"