LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

SẮP TỚI NGÀY KHÁNH THÀNH TỔ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG TẠI HUẾ

Ban biên tập trang website honguyenquancong.com

Ban quản lý công trình đại trùng tu Tổ đường Họ Nguyễn Quận công tại Thành phố Huế đang chỉ đạo sát sao các hạng mục của dự án để hướng tới ngày cắt băng khánh thành đúng dịp Giỗ tổ 10/5/2019 âm lịch....

 

NHỮNG HÌNH ẢNH CHO CÔNG VIỆC HOÀN THIỆN DỰ ÁN ĐẠI TRÙNG TU

TỔ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ