LỜI GIỚI THIỆU

Website  honguyenquancong.com là kênh thông tin chính thức của dòng họ

Nguyễn Huế - Gia Định, là diễn đàn trao đổi giữa các chi họ Nguyễn trong

và ngoài nước. Ban quản trị Website mong muốn nhận được bài viết, hình

ảnh về các hoạt động của các chi họ để trang Web thêm phong phú, đa dạng.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email: honguyenquancong@gmail.com hoặc

duyhung12258@gmail.com. 

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ NGUYỄN QUẬN CÔNG

Để chuẩn bị cho in ấn cuốn sách DANH NHÂN NGUYỄN VĂN THÀNH CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP, Ban liên lạc dòng họ kính đề nghị các chi họ khẩn trương gửi bài viết chi họ mình để ban liên lạc cập nhật trên trang website và đăng trên cuốn sách. Hiện nay, ban liên lạc đã nhận được bài viết của ông Nguyễn Minh Châu – Chi họ Đình Thái Hưng; Ông Nguyễn Tường Lân thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Quang Thái – Chi họ Hưng Yên.

Xin trân trọng cảm ơn./.